HYDRAULICKÝ LISOVACÍ STROJ

Lis LSC 6010 je určený na lisovacie operácie, hlavne k zalisovaniu matíc, šróbov a stĺpikov do tenkých plechov. Lis je možné používať aj k nitovaniu.

Výhody:

  • presné nastavenie lisovacej sily pre každú operáciu
  • automatický cyklus zalisovania
  • programovateľná riadiaca jednotka

TECHNICKÉ PARAMETRE

  • Lisovanie prvkov (matíc stĺpikov)
  • Max. lisovacia sila 60 000 N
  • Vyloženie 420 mm
  • Pracovný zdvih 200 mm