PROBLÉMY, KTORÉ MÔŽU NASTAŤ PRI OHÝBANÍ PLECHU

Príliš krátka dĺžka ramena / príliš krátky Z ohyb

Ak je ohýbané rameno príliš krátke, jedna strana plechového dielu nebude položená na ohýbacom nástroji. Kovový dielec tým pádom nie je možné vyrobiť. To isté platí, ak dva ohyby v tvare Z nasledujú za sebou príliš blízko.

Riešenie: Rameno musí byť predĺžené alebo musia byť posunuté ohyby v tvare Z ohybu. Pretože minimálna dĺžka ramena závisí od použitého nástroja treba si aktuálnu hodnotu vyhľadať podlá veľkosti matrice a hrúbky plechu v Tabuľke ohýbania železa pri 90°, ktorú najdete tu.

Účkový profil / krabica

Účkové profily alebo krabice s príliš dlhými bočnicami voči základni, niekedy nie je možné vyrobiť. Bočnice komponentu kolidujú pri ohýbaní s nástrojom alebo pri väčších konštrukciách s ohýbacím strojom. Existujú špeciálne nástroje, s ktorými sa dajú vyrobiť bočnice o niečo dlhšie. Kolízia s nástrojom alebo strojom je typickou chybou pri výrobe uzavretých profilov.

Riešenie: Ak je to možné, skráťte rameno profilu, stačí, ak skrátite iba jedno. Ak je dlhšie rameno ohýbané ako prvé, nekoliduje s nástrojom pri ohýbaní. Namiesto skrátenia pätky, môže byť tiež predĺžená základňa.

Tabuľka ohýbania železa pri 90°

S = hrúbka materiálu
W = širka matrice
b = minimálna dlžka ohybu
Ri = približný vnútorný radius

Napríklad: 2 mm železo sa dá ohnúť na matrici 10 potom minimálna dlžka ohybu musí byť väčšia ako 7,5 mm a tlak bude 279 kN/m.

Tabuľka ohýbania železa pri 90°
Tabuľka ohýbania nereze pri 90°

Tabuľka ohýbania nereze pri 90°

S = hrúbka materiálu
W = širka matrice
b = minimálna dlžka ohybu
Ri = približný vnútorný radius

Napríklad: 2 mm nerez sa dá ohnúť na matrici 10 potom minimálna dlžka ohybu musí byť väčšia ako 7,5 mm a tlak bude 434 kN/m.

Výpočet maximálnej výšky škatule

Maximálna výška škatule je v prvom rade definovaná montážnou výškou stroja.

Montážna výška ja maximálna vzdialenosť medzi spodným okrajom hornáho držiaka nástroja a horným okrajom dolného držiaka nástroja.

B = vrchná hrana po stred barana
A = zbytková výška dráhy nástroja
SHI = vnútorná výška škatule
OWH = výška horného nástroja
UWH = výška dolného nástroja
EH = montážna výška

Výpočet maximálnej výšky škatule

Vrchné nástroje