+421 917 762 020 azeta@azeta.sk

Problémy, ktoré môžu nastať pri ohýbaní plechu

Príliš krátka dĺžka ramena / príliš krátky Z ohyb

Ak je ohýbané rameno príliš krátke, jedna strana plechového dielu nebude položená na ohýbacom nástroji. Kovový dielec tým pádom nie je možné vyrobiť. To isté platí, ak dva ohyby v tvare Z nasledujú za sebou príliš blízko.

Riešenie: Rameno musí byť predĺžené alebo musia byť posunuté ohyby v tvare Z ohybu. Pretože minimálna dĺžka ramena závisí od použitého nástroja treba si aktuálnu hodnotu vyhľadať podlá veľkosti matrice a hrúbky plechu v Tabuľke ohýbania železa pri 90°, ktorú nájdete tu.

Plech s krátkymi ohybmi

Plech s krátkymi ohybmi

Dielec nie je možné vyrobiť

Krátky ohyb Z

Krátky ohyb Z

Dielec nie je možné vyrobiť

Plech s krátkymi ohybmi

Plech s krátkymi ohybmi

Dielec nie je možné vyrobiť

Účkový profil / krabica

Účkové profily alebo krabice s príliš dlhými bočnicami voči základni, niekedy nie je možné vyrobiť. Bočnice komponentu kolidujú pri ohýbaní s nástrojom alebo pri väčších konštrukciách s ohýbacím strojom. Existujú špeciálne nástroje, s ktorými sa dajú vyrobiť bočnice o niečo dlhšie. Kolízia s nástrojom alebo strojom je typickou chybou pri výrobe uzavretých profilov.

Riešenie: Ak je to možné, skráťte rameno profilu, stačí, ak skrátite iba jedno. Ak je dlhšie rameno ohýbané ako prvé, nekoliduje s nástrojom pri ohýbaní. Namiesto skrátenia pätky, môže byť tiež predĺžená základňa.

Konflikt s baranom

Konflikt s baranom

Dielec nie je možné vyrobiť

Ohýbanie účko

Ohýbanie účko

Dielec nie je možné vyrobiť

Ohýbanie účko

Ohýbanie účko

Dielec je možné vyrobiť

Tabuľka ohýbania železa pri 90°

S = hrúbka materiálu
W = širka matrice
b = minimálna dlžka ohybu
Ri = približný vnútorný radius

Napríklad: 2 mm železo sa dá ohnúť na matrici 10 potom minimálna dlžka ohybu musí byť väčšia ako 7,5 mm a tlak bude 279 kN/m.

Tabuľka ohýbania železa pri 90°

Tabuľka ohýbania železa pri 90°

Tabuľka ohýbania nereze pri 90°

S = hrúbka materiálu
W = širka matrice
b = minimálna dlžka ohybu
Ri = približný vnútorný radius

Napríklad: 2 mm nerez sa dá ohnúť na matrici 10 potom minimálna dlžka ohybu musí byť väčšia ako 7,5 mm a tlak bude 434 kN/m.

Tabuľka ohýbania nereze pri 90°

Tabuľka ohýbania nereze pri 90°

Výpočet maximálnej výšky škatule

Maximálna výška škatule je v prvom rade definovaná montážnou výškou stroja.

Montážna výška ja maximálna vzdialenosť medzi spodným okrajom hornáho držiaka nástroja a horným okrajom dolného držiaka nástroja.

B = vrchná hrana po stred barana
A = zbytková výška dráhy nástroja
SHI = vnútorná výška škatule
OWH = výška horného nástroja
UWH = výška dolného nástroja
EH = montážna výška

Výpočet maximálnej výšky škatule

Výpočet maximálnej výšky škatule

Vrchné nástroje

Ohýbanie plechu, vrchný nástroj
Ohýbanie plechu, vrchný nástroj
Ohýbanie plechu, vrchný nástroj
Ohýbanie plechu, vrchný nástroj
Ohýbanie plechu, vrchný nástroj